Bakım ve Ölçüm Hizmetleri

REFERANSLAR / Y.G. - O.G.

Planlı bakım, İç tesisat uygunluk belgelendirme, periyodik bakım, termal kamera ile kontrol, izolasyon direnci ölçüm, kaçak akım rolesi açma testi, elektrik topraklama ölçüm, paratoner ölçümü

Planlı ve Periyodik / BAKIMLAR

Planlı ve periyodik bakımlar

İşletmelerinizde bulunan makine, tezgah ve tesislerinizin uzun süreler problemsiz olarak çalışmasını sağlamak üzere düzenlenmiş hizmettir.

İş yerlerinde oluşan elektriksel arızalar şirketlerin yıllık cirolarına doğrudan ve dolaylı yönden ciddi maliyetler eklemektedir. Elektriğe bağlı arızalar sadece birkaç parçanın yanmasıyla sonuçlanmayabilir.

Isıdan kaynaklı elektriksel arıza küçük bir temassızlık, gevşek kalan bir bağlantı sebebiyle olabileceği gibi farklı büyük bir problemden de kaynaklanıyor olabilir. Asıl önemli olan kendi bozulurken bu parçanın aynı sisteme bağlı makina, parça ve ekipmanları da bozması, hatta işyerinde yangın gibi istenmeyen sonuçlara kadar uzanan durumlara yol açabilmeside mümkündür.

Sistemde bulunan makina ya da makinaların durması, üretim yahut verilen hizmete vurulan en büyük darbe olduğu gibi, tadilat işleminin maddi külfeti haricinde oluşan zaman ve kazanç kaybı da ek bir maliyet getirecektir.

Üzerinden akım geçen her parça bir miktar ısınmakla birlikte, çoğu cihaz, makina veya elektriksel komponent arızalanmadan önce ciddi şekilde ısınmaktadır. Termal kamera ile yapılacak periyodik ölçümler ile çok kısa bir süre içerisinde olası arızaların hızlı biçimde tespiti kaçınılmazdır. 

Periyodik olarak yapılacak bu ölçümler, zaman içerisinde yaşanacak arızalara ve maliyetlere istinaden çok küçük bir maliyet olmak ile beraber sistemin stabil çalışması için önem teşkil etmektedir.

3EMTechnic konusunda uzman kadroları ve kalibrasyonlu cihazları ile termal kamera ölçümü ve raporlama hizmetini en doğru şekilde sunmaktadır.

3EMTECHNIC elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında uzman mühendis, tekniker ve teknisyen kadrolarıyla tesisinizde yaşanan kompanzasyon aksaklıkları, periyodik düzenli tesisat kontrolleri, anında arıza müdahaleleri ve tüm periyodik ölçümleri kapsayan bakımları yapar.

Kısaca elektrik tesisatıyla alakalı tüm bakım, arıza onarımı ve malzeme satışını da kapsayan bir bakım anlayışıyla, kalibrasyonu yapılmış tüm tesisat ölçüm ve analiz cihazlarıyla sahada çıkan ya da çıkabilecek tüm aksaklıkları gidermek ve minimuma indirmek için kararlı ekibiyle 7/24 hizmeti, gerek sözleşmeli ve periyodik gerekse anlık müdahale esasıyla en iyi ve kararlı bir şekilde yerine getirmektedir.

Topraklama / Kaçak Akım ve İzolasyon Direnci Testleri

Termal Kamera, İzolasyon Direnci, Kaçak Akım Testi, Paratoner

Tesisat Uygunluk:
İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili mühendislerce yapılmalıdır.
Elektrik tesisatının uygunluğuna istinaden yapılan kontroller;
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardındabelirtilen hususlara göre yapılmalıdır. 
Paratoner satışı ve montajı haricinde 3EMTECHNIC,  ilgili paratoner topraklama ölçümlerin periyodik olarak yapılması konusunda da uzman ve akredite bir kuruluştur.

© Tasarım 2021 Semtasoft- Tüm hakları saklıdır