Devreye alma ve Acil Müdahale

REFERANSLAR / Y.G. - O.G.

Yeni kurulan tesislerin montaj hatlarına, taşıma esnasında oluşabilecek hasarlarına, yanlış yapılabilecek ayarlarına ve değerlerine karşı kontrollerinin yapılması, doğru biçimde çalıştırılmasına yönelik; kontrol, ölçüm, fonksiyon testleri ve raporlanması hizmetidir.

Devreye Alma / ALANINDA PROFESYONEL EKİPLER

Devreye Alma

Devreye almayla ilgili teknik standartlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatında yer almaktadır. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi’nde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik kaçak akım rölesinin kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik kaçak akım rölesinin düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta konulması ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması yer almaktadır.

Rölenin kullanımında dikkat edilecek hususlar ve nasıl kullanılacağı Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde bulunmaktadır. Bu standartların tümü göz önüne alınarak devreye alma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Eğer tesisatınızda uygun olmayan problem yahut problemler söz konusu ise bunların düzeltilmesi/tamamlanması ile ilgili taahhüt çalışması için de teklifimizi sunuyor; elektriksel tüm raporlama ve gerekli ise tadilat çalışmalarının da tamamının yapımına kadar anahtar teslim raporlama ve proje hizmeti veriyoruz.

Elektrik tesisatının uygunluğuna istinaden yapılan kontroller;
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardındabelirtilen hususlara göre yapılmalıdır. 

ACİL MÜDAHALE / Tesisin Kesintisiz Çalışması

Acil Müdahale

Yağlı, kuru tip transformatörler, yüksek, alçak gerilim anahtarlama elemanları, sekonder koruma sistemleri, ana-tali dağıtım panoları, kompanzasyon sistemlerinin tüm elemanlarına yönelik 365 gün 24 saat acil müdahale etme hizmetidir.

© Tasarım 2021 Semtasoft- Tüm hakları saklıdır