YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU

REFERANSLAR / Y.G. - O.G.

Yüksek gerilim müşterisi işletmelerde, transformatörler, yüksek gerilim anahtarlama elemanları, yüksek gerilim sekonder sistemlerin işletme içindeki sorumluluğu için elektrik mühendisi bulundurulması veya dışarıdan hizmet alınması yönetmeliklerimiz gereği mecburidir.

Y.G. İşletme Sorumluluğu/ Yüksek Gerilim

Y.G. İşletme Sorumluluğu

1 kV’un üzerindeki tesisler; doğru kurulmadığında ve doğru işletilmediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşırlar. Bu nedenle; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), riski azaltmak ve tesis güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır. 1 kV’un üstündeki yüksek gerilim tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.
Trafo işletme sorumluluğu vb. Y.G. tesislerinde işletme sorumluluğu alabilmek için TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası üyesi olunması, 1 kV Altı/Üstü SMM olunması ve Y.G. Tesislerinde İşletme Sorumluluğu eğitiminin başarıyla tamamlanmış ayrıca yetki belgesinin alınmış olması gerekmektedir. 

TRAFO / Bakım Hizmeti

Sunduğumuz Hizmetler

- Trafo izolasyon testi,
- Termal kamerayla trafo ve bağlantılarının ölçümleri,
- İşletme topraklaması ölçümü,
- Koruma topraklaması ölçümü,
- Trafonun üzerindeki A.G ve O.G kablo bağlantılarının tork anahtarı ile sıkılması,
- Açtırma testleri,
- OG kısımlarda gerekli görülen yerlere izolasyon arttırıcı kimsayal uygulanması,
- Kablo başlıklarının kontrolü,
- Bobin destek takozlarının kontrolü,
- Silikajelin kontrolü, gerekli ise değişimi,
- Yağ seviyesinin ve yağ kaçağının kontolü, eksikse yağ numunesi testi sonuçlarına göre ve müşteri ile mutabık kalındıktan sonra yağ revizyonu
- Yağın renk testi, Yağ kayıp faktörü testi, Yağın iç yüzey gerilimi testi, Yağın asidite testi.
- Tüm işlemlerin raporlanması ve yapılması gerekli işlemlerin bildirilmesi olarak belirtilebilir.

© Tasarım 2021 Semtasoft- Tüm hakları saklıdır